Aktyviai vyksta mokymai apie veiksmingą nukentėjusiųjų teisių užtikrinimą

Data

2018 05 30

Įvertinimas
0
Mokymai koliazas.jpg

Lietuvos policijos mokykla kartu su partneriu Žmogaus teisių stebėjimo institutu 2018 metų vasario–gegužės mėnesiais vykdė mokymus policijos pareigūnams ir prokurorams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas“.

Mokymų tikslas – ugdyti policijos pareigūnų ir prokurorų profesines kompetencijas, susijusias su nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų teisių užtikrinimu. Mokymuose buvo diskutuojama apie teisinio reguliavimo naujoves, priimtas įgyvendinant Nusikaltimų aukų teisių direktyvą 2012/29/ES, ir praktines problemas, su kuriomis susiduria pareigūnai. Profesionalus, teisės ir psichologijos žiniomis grindžiamas pareigūnų bendravimas su nukentėjusiaisiais yra būtinas, didinant žmonių pasitikėjimą visomis teisėsaugos institucijomis ir skatinant nuo nusikalstamų veikų nukentėjusius asmenis aktyviau bendradarbiauti su teisėsauga. Todėl mokymuose daug dėmesio skirta psichologinių nusikaltimo padarinių suvokimui ir praktinių profesionalaus bendravimo su nukentėjusiaisiais įgūdžių tobulinimui. Sukaupta patirtimi su pareigūnais dalijosi teisės, psichologijos, mediacijos specialistai.

Šiuose mokymuose, kurie vyko 8 apskrityse, dalyvavo 185 policijos pareigūnai ir 14 prokurorų. Mokymai vyks ir toliau: birželio 14–15 d. Klaipėdos apskrities vyriausiame policijos komisariate, o rugsėjo mėn. – Tauragės apskrities vyriausiame policijos komisariate bei kitose įstaigose, kur bus parengtos trys skirtingų institucijų (prokuratūros, Mykolo Romerio universiteto ir policijos) instruktorių grupės. Parengti instruktoriai vykdys tolesnius policijos ir prokuratūros darbuotojų mokymus, leisiančius geriau nustatyti ir atliepti nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų poreikius.

Mokymai organizuoti įgyvendinant projektą Nr. JUST/2015/JACC/AG/VICT/9269.

Informaciją parengė LPM Policijos veiklos skyrius