Pirminis profesinis mokymas

Svarbi informacija stojantiems

Pretendentų dokumentai priimami: 2020-03-01–2020-06-26.

Registracija į atranką LPM vyks 2020-07-20–2020-07-31 10–15 val.

Asmenų atranka į LPM vyks: 2020-08-03–2020-08-07.

Atranką laimėjusių pretendentų mokymosi LPM pradžia: 2020-09-01.

Atranka į Lietuvos policijos mokyklą vykdoma vadovaujantis taisyklėmis Atrankos į Lietuvos policijos mokyklą taisyklės
Siuntimų išdavimas bei atranka į LPM vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose
Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimai pretendentams į LPM Pretendentų bendrojo fizinio pasirengimo pratimų atlikimo ir jų vertinimo metodika
LPM kursantai mokymosi metu privalo gyventi bendrabutyje

LPM kursantų vidaus tvarkos taisyklės

LPM bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės

LPM kursantams mokama stipendija (nuo 129,87 iki 202,02 EUR) priklausomai nuo pažangumo vidurkio Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatai (įsakymo pakeitimas 2020-01-10 Nr. 144-V1-2)
LPM kursantų dienotvarkė LPM kursantų dienotvarkė
LPM kursantai mokosi pagal Policininko modulinę profesinio mokymo programą Policininko modulinė profesinio mokymo programa
Mokslai LPM yra nemokami, tačiau kursantai pasirašydami stojimo į vidaus tarnybą sutartį įsipareigoja baigus mokymąsi ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 4 metus. Neįvykdžius įsipareigojimų, kursantui reikia atlyginti LPM su jo mokymu susijusias išlaidas proporcingai neištarnautam vidaus tarnyboje laikui. Mokymo lėšų suma tvirtinama kiekvieniems mokslo metams. 2019/2020 mokslo metams patvirtinta suma vienam kursantui - 4332,04 EUR (išlaidos už bendrabutį į šią sumą neįtrauktos).

Vidaus reikalų ir pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigų profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodika

Informuojame, jog galimi teisės aktų pakeitimai, todėl pasikeitus teisės aktams informacija bus atnaujinta
Informacija teikiama informaciniu telefonu 8 700 60000
 Daugiau informacijos, kaip tapti policijos pareigūnu, galite rasti apsilankę svetainėje www.stokipolicija.lt

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-04