Pirminis profesinis mokymas

Svarbi informacija stojantiems

1. Pretendentų dokumentų priėmimas bus vykdomas iki 2019-06-21. Dokumentai priimami svetainėje www.stokipolicija.lt

2. Registracija į atranką LPM vyks 2019-07-22–2019-08-02, 10–15 val.

3. Asmenų atrankos į LPM vykdymas – 2019-08-05–2019-08-09

4. Atranką laimėjusių pretendentų mokymosi LPM pradžia – 2019-09-02

Siuntimų išdavimas bei atranka į LPM vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais

Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas; (įsakymo pakeitimas 2019-01-14 Nr. 1V-45)

Asmenų atrankos į Lietuvos policijos mokyklą taisyklės ; (2016 m. gegužės 6 d. 5-V-386 pakeitimas )

Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimai pretendentams į LPM Pretendentų bendrojo fizinio pasirengimo pratimų atlikimo ir jų vertinimo metodika
LPM kursantai mokymosi metu privalo gyventi bendrabutyje

LPM kursantų vidaus tvarkos taisyklės

LPM bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės

LPM kursantams mokama stipendija (nuo 126 iki 196 EUR) priklausomai nuo pažangumo vidurkio Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatai (įsakymo pakeitimas 2017-01-17 Nr. 144-V1-5)
LPM kursantų dienotvarkė LPM kursantų dienotvarkė
LPM kursantai mokosi pagal Policininko modulinę profesinio mokymo programą Policininko modulinė profesinio mokymo programa
Mokslai LPM yra nemokami, tačiau kursantai pasirašydami stojimo į vidaus tarnybą sutartį įsipareigoja baigus mokymąsi ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 4 metus. Neįvykdžius įsipareigojimų, kursantui reikia atlyginti LPM su jo mokymu susijusias išlaidas proporcingai neištarnautam vidaus tarnyboje laikui. Mokymo lėšų suma tvirtinama kiekvieniems mokslo metams (2018/2019 mokslo metams patvirtinta suma vienam kursantui - 4157 EUR)

Vidaus reikalų ir pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigų profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodika

Informuojame, jog galimi teisės aktų pakeitimai, todėl pasikeitus teisės aktams informacija bus atnaujinta
Informacija teikiama informaciniu telefonu 8 700 60000

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-25