Apie LPM

Lietuvos policijos mokykla yra policijos profesinio mokymo įstaiga, turinti vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos statusą, organizuojanti ir vykdanti formalųjį ir neformalųjį švietimą.

Lietuvos policijos mokyklos vizija – šiuolaikiška ir moderni mokymo įstaiga, užtikrinanti profesionalaus policijos pareigūno parengimą ir policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

Lietuvos policijos mokyklos misija – rengti ir ugdyti motyvuotą ir pilietiškai atsakingą jaunimą profesinei policijos pareigūno veiklai. Tobulinti policijos sistemos darbuotojų kvalifikaciją ir plėtoti jų kompetencijas, būtinas darbui nuolat kintančiomis sąlygomis.

Policijos mokyklos kūrimasis

1992 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr. 434 buvo įsteigta Klaipėdos policijos mokykla.
1998 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija įsakymu Nr. 302 patvirtintas Klaipėdos aukštesniosios policijos mokyklos statutas.
2004 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija įsakymu Nr. 1V-327 patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos policijos mokyklos nuostatai ir struktūra.
2008 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija įsakymu Nr. 1V-341 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos policijos mokyklos steigėjo funkcijas perdavė Lietuvos Respublikos Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos policijos generalinis komisaras įsakymu Nr. 5-V-793 patvirtino policijos mokyklos nuostatus ir struktūros schemą.

Lietuvos policijos mokymo centras

1999 m. sausio 21 d. įkurtas Lietuvos policijos mokymo centras siekiant tenkinti policijos sistemos darbuotojų mokymo poreikius. Centrui buvo pavesta organizuoti ir vykdyti šalies policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, gerinti jų profesinę kompetenciją bei specialųjį ir fizinį rengimą. Pagrindinės mokymo centro veiklos kryptys yra kvalifikacijos tobulinimas, policijos sporto renginių organizavimas, žinybinių policijos sporto bazių veikla

2009 m. vasario 5 d. Kaune ( Griunvaldo g. 16) atidarytas Lietuvos Policijos mokymo centro filialas.

Lietuvos policijos mokykla

2009 m. lapkričio 6 d. Lietuvos policijos generalinis komisaras įsakymu Nr. 5-V-808 Policijos mokyklą ir Lietuvos policijos mokymo centrą sujungimo būdu reorganizavo į naują policijos profesinio ugdymo įstaigą – Lietuvos policijos mokyklą. Tuo pačiu įsakymu buvo patvirtinti Lietuvos policijos mokyklos nuostatai bei struktūros schema.