Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

2020-03-10 Lietuvos policijos mokykla patvirtino 2021 metų bendradarbiavimo ir susitikimų planą kartu su Muitinės mokymo centru, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla, Ugniagesių gelbėtojų mokykla ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mokymu centru.
2020-02-21 Lietuvos policijos mokykla kartu su Muitinės mokymo centru, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla ir Ugniagesių gelbėtojų mokykla pasirašė 2020 metų bendradarbiavimo ir susitikimų planą.
2018-03-07

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir susitarė bendradarbiauti, įgyvendinant eismo saugos programas.

2017-12-08

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodromu ir susitarė bendradarbiauti vykdant bendrus projektus, mokymus. Aerodromas įsipareigojo LPM leisti naudotis aerodromo taku organizuojamiems LPM mokymams.

2016-04-29

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir susitarė bendradarbiauti, planuojant, organizuojant ir vykdant pareigūnų mokymo renginius. Taip pat abi šalys susitarė teikti konsultacijas mokymo srityje, mokymo tikslais naudotis turima mokymo infrastruktūra.

2016-03-10 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos policijos veteranų asociacija ir susitarė bendradarbiauti įtvirtinant humanistines policijos pareigūnų vertybes ir profesinę etiką, formuojant policijos tradicijas, nustatant ir išsaugant istorinio policijos paveldo objektus, atliekant taikomuosius policijos sistemos ir policijos veiklos tyrimus, kuriais konsoliduojama Lietuvos teisėsaugos sistema ir užtikrinama jos subalansuota raida.
2015-12-10 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir susitarė bendradarbiauti plėtojant bei įgyvendinant veiklas, susijusias su švietimo apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tema ir kitais žmogaus teisių klausimais.
2015-08-28 Lietuvos policijos mokykla pasirašė susitarimą su Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos Etmono Jonušo Radvilos mokomuoju pulku dėl Lietuvos policijos mokyklos kursantų bazinių karinių įgūdžių mokymo kursų vykdymo.
2015-02-25 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetu, pagal kurią sutaria bendradarbiauti šiomis formomis: organizuoti bendras konferencijas, seminarus mokslinėmis bei praktinėmis temomis, organizuoti teisinės kvalifikacijos kėlimą, rengti bei įgyvendinti bendras iniciatyvas, projektus teisės ir mokymo sirtyje.
2014-11-17 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla, pagal kurią susitarė įgyvendinti abipusiai naudingą bendradarbiavimo veiklą, plėtoti kultūrinį, sportinį bendradarbiavimą, kryptingai formuoti mokyklos auklėtinių identitetą, moralines ir nacionalines vertybes, skiepyti jauniems žmonėms patiotiškumą bei didinti jaunų žmonių sąmoningumą.
2013-12-30 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, pagal kurią sutaria stiprinti tarpusavio santykius bei teikti abipusę pagalbą organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir kėlimą.

2013-12-23

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centru, pagal kurią susitarta bendradarbiauti statutinių valstybės tarnautojų profesinio rengimo, profesinių įgūdžių tobulinimo, kultūros bei sporto veiklos klausimais, taip pat organizuojant ir rengiant bendrus mokymus.
2013-09-24 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos valstybine kolegija, pagal kurią susitarta plėtoti bendradarbiavimą socialinių (teisės) mokslų srityje keičiantis ir dalijantis patirtimi, žiniomis bei informacija, atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus, rengiant ir vykdant tarptautinius projektus bei kitas įsipareigojimuose numatytas veiklas.
2013-04-09 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla pagal kurią abi mokymo įstaigos sutarė bendradarbiauti profesinio rengimo, kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių tobulinimo, fizinio parengimo ir sporto klausimais.
2013-04-09 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pasieniečiu mokykla, pagal kurią sutarta bendradarbiauti profesinio rengimo, kvalifikacijos, profesinių įgūdžių tobulinimo, fizinio ir kovinio parengimo bei sporto veiklos klausimais, taip pat organizuojant ir vykdant bendrus mokymus, projektus ir kitus renginius.
2010-02-01 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Muitinės mokymo centru, tikslu bendradarbiauti profesinio rengimo, kvalifikacijos, profesinių įgūdžių tobulinimo, fizinio ir kovinio parengimo bei sporto veiklos klausimais, taip pat organizuojant ir vykdant bendrus mokymus, projektus ir kitus renginius.
2009-12-29 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu bei sutarė bendradarbiauti policijos pareigūnų bei kursantų profesinio rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir sporto srityse, taip pat organizuojant ir vykdant bendrus projektus, susijusius su viešosios tvarkos palaikymu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19