Tarptautinis bendradarbiavimas

Siekiant perimti užsienio valstybių įgytą patirtį, kitose valstybėse nusistovėjusią praktiką, Lietuvos policijos mokykla bendradarbiauja su Slupsko policijos mokykla (Lenkijos Respublika), Nimes policijos mokykla (Prancūzijos Respublika), Latvijos valstybine policijos kolegija, Estijos saugumo mokslų akademijos policijos ir pasienio koledžu, Suomijos policijos koledžu, Viešojo administravimo taikomųjų mokslų, policijos ir teisingumo administravimo universitetu (Vokietija, Gustrow), Ukrainos Dnepropetrovsko valstybinio Vidaus reikalų universitetu

Lietuvos policijos mokykla dalyvauja Europos policijos kolegijos (CEPOL) veikloje, o 2010 m. spalio 27 d. mokykla tapo Europos policijos koledžų asociacijos (AEPC) nare.

2019-12-05 Lietuvos policijos mokykla pasirašė deklaraciją su Odesos valstybinio Vidaus reikalų universitetu dėl bendradarbiavimo mokymų klausimais.
2017-11-08

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo protokolą su Ukrainos Dnepropetrovsko valstybinio Vidaus reikalų universitetu ir susitarė dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, keistis profesinio mokymo metodikomis, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, kartu organizuoti konferencijas, seminarus.

2016-02-17 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo protokolą su Viešojo administravimo taikomųjų mokslų, policijos ir teisingumo administravimo universitetu (Vokietija, Gustrow) bei sutarė dalintis patirmi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga.
2013-09-23 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Serbijos Respublikos policijos studijų ir kriminalistikos akademija bei sutarė rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2013-02-11 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Suomijos policijos koledžu ir sutarė rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, rengti bendrus Europos Sąjungos projektus bei juos įgyvendinti, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2012-11-22 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Estijos saugumo mokslų akademijos policijos ir pasienio koledžu ir sutarė rengti bendrus Europos Sąjungos projektus bei juos įgyvendinti, dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2012-04-25 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Latvijos valstybine policijos kolegija ir sutarė rengti bendrus Europos Sąjungos projektus bei juos įgyvendinti, keistis studentais/kursantais ar dėstytojais rengiamuose kursuose, seminaruose, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje rezultatais ir medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2011-12-13 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Slupsko policijos mokykla ir sutarė keistis studentais/kursantais ar dėstytojais rengiamuose kursuose, seminaruose, konferencijose, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, organizuoti bendrus mokomuosius, kultūrinius ir sportinius renginius, keistis profesinio mokymo metodų ir formų patirtimi. 
2011-06-29 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Susitikimo protokolą su Nimes policijos mokykla ir sutarė keistis studentais/kursantais ar dėstytojais rengiamuose kursuose, seminaruose, konferencijose, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, organizuoti bendrus mokomuosius, kultūrinius ir sportinius renginius, keistis profesinio mokymo metodų ir formų patirtimi.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-05