Dažnai užduodami klausimai

Klausimas Atsakymas
Kiek laiko trunka mokslai Lietuvos policijos mokykloje?

Lietuvos policijos mokykloje vyksta šie mokymo procesai:

Pagal pirminio profesinio mokymo programą (vienerių mokslo metų trukmės arba apie 10 mėnesių trukmės mokymo procesas). Mokymo procesas prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi liepos mėnesį.

Pagal įvadinio mokymo kursų programą, mokymo procesas trunka 6 savaites.

Kaip vyksta mokymosi procesas?

Mokymo procesas vyksta kiekvieną darbo dieną, pamokos prasideda nuo 8.15 val. iki 16.00 val. su pertraukėlėmis tarp pamokų ir pietų pertrauka.

Ar galima dalį mokymo proceso mokytis nuotoliniu būdu?

Mokymo procesas vykdomas tik kontaktiniu būdu. Apie 80 proc. mokymosi programos turinio sudaro praktiniai mokymai (viešosios tvarkos užtikrinimas, fizinė prievarta ir fizinis pasirengimas, šaudyba, saugaus eismo priežiūra ir pan.).

Ar gyvenimas bendrabutyje yra privalomas, ar yra išimčių?

Gyvenimas bendrabutyje yra privalomas. Išimtis taikoma, jeigu pateikiamas motyvuotas prašymas ir kursantas prisiima visišką atsakomybę dėl dienotvarkės ir mokymo proceso užtikrinimo. Sprendimą dėl leidimo negyventi bendrabutyje suteikia Lietuvos policijos mokyklos viršininkas.

Ar kursantai turi laisvo laiko, ar galima išvykti iš bendrabučio?

Kursantai turi dienotvarkę, pagal kurią keliasi 6.00 val., vyksta rytiniai, popamokiniai ir vakariniai patikrinimai, miegui skirtas laikas nuo 22.00 val. Darbo dienomis laisvas laikas pagal dienotvarkę yra nuo 16.00 val.,  pagal poreikį vyksta konsultacijos, renginiai, susitikimai iki 17.00 val. Išvykti iš bendrabučio gyvenantys bendrabutyje kursantai gali nuo 17.00 val. iki 22.00 val. Savaitgaliais, kursantai gali grįžti į namus, išskyrus kursantus, kuriems paskirtas budėjimas bendrabutyje.

Ar taikomi specialūs reikalavimai kursantų išvaizdai mokymosi  metu?

Tam tikrus reikalavimus reglamentuoja Lietuvos policijos mokyklos kursantų vidaus tvarkos taisyklės. Kursantai mokymo proceso metu dėvi uniformą. Dėvėdami uniformą kursantai turi atitikti tam tikras sąlygas: trumpai, kirpti plaukai, neturi siekti ausų vidurio, barzdos nuskustos, žandenos trumpos; moterų plaukai turi būti tvarkingai supinti, surišti, tvarkingi, nekristi ant veido, trumpi nagai, lakuoti bespalviu laku ir kt.

Kokio amžiaus asmenys gali pretenduoti mokytis Lietuvos policijos mokykloje?

Asmenys nuo 18 iki  60 metų.

Ar būtina turėti vidurinį išsilavinimą norint mokytis Lietuvos policijos mokykloje?

Taip, būtinas vidurinis išsilavinimas.

Kokius egzaminus reikia išlaikyti norint stoti mokytis į Lietuvos policijos mokyklą pagal pirminio profesinio mokymo programą?

Stojant į Lietuvos policijos mokyklą reikalingas pretendento privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, taip pat matematikos, užsienio kalbos bei istorijos mokymo dalykų metinių arba brandos egzaminų pažymiai. Minimalus šių dalykų balas turi sudaryti ne mažiau, kaip 3 balus. Nesurinkus minimalaus balo, pretendentas laikomas neatitinkantis reikalavimų ir negali dalyvauti atrankoje. Pasiskaičiuoti šį balą galima www.stokipolicija.lt svetainėje. Neturint vieno iš dalykų, ar kelių dalykų pažymio, rašomas 0. Gautas balų skaičius yra pretendentų žinių konkursinis balas.

Iš kokių etapų susideda atranka į pirminį profesinį mokymą?

Nustatomas žinių konkursinis balas, vyksta pretendento loginio mąstymo, teksto suvokimo ir raštingumo gebėjimų tikrinimas, tikrinamas fizinis pasirengimas, vyksta pretendentų motyvacijos ir psichologinio tinkamumo vertinimas.

 

Dėl klausimų susijusių su sveikatos reikalavimais, prašome kreiptis į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją, kontaktus lengvai galite rasti internetinėje svetainėje https://cmek.vrm.lt/ arba užduoti dominantį klausimą galite rašyti el. p. [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-04