Atranka į Įvadinio mokymo kursus

Data

2020 10 19

Įvertinimas
2
Patruliavimas2.jpg

DĖMESIO, skelbiama NAUJA atranka į Įvadinio mokymo kursus Lietuvos policijos mokykloje!

Pradžia: 2021 m. kovo mėn.

Trukmė: 4 mėnesiai

Vieta: Lietuvos policijos mokykla (Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno raj.)

Kas gali dalyvauti: pretendentai, turintys bet kokį aukštąjį išsilavinimą, motyvuoti ir pasiruošę įsilieti į policijos pareigūnų gretas.

Papildomi privalomi reikalavimai: turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (su mechanine pavarų dėže) ir nemažesnį kaip 1 m. vairavimo stažą iki mokymosi pradžios, turėti nežemesnį nei A2 užsienio kalbos (anglų, prancūzų arba vokiečių) mokėjimo lygį.

Po kursų įgyta kvalifikacija: pirminės grandies policijos pareigūno.

Kita svarbi informacija: Parengti būsimi policijos pareigūnai bus darbinami tik Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse – konkreti tarnybos vieta bus derinama su laimėjusiais atranką dar prieš kursų pradžią.

Laimėjusiems atranką suteikiamas nemokamas apgyvendinimas bendrabutyje, mokama stipendija ir garantuojama darbo vieta. Kursai nemokami, tačiau asmenys pasirašo trišalę sutartį, kuria įsipareigoja mokytis ir pabaigus kursus išdirbti 3 metus policijos sistemoje, kitu atveju privalės atlyginti su mokymusi patirtas išlaidas.

Turite daugiau klausimų? Kreipkitės bendruoju telefonu: 870060000

ATRANKOS DOKUMENTAI PRIIMAMI IKI Š. M. LAPKRIČIO 5 D.

Dokumentus atsisiųskite, užpildykite, pasirašykite ranka, nuskenuokite arba tvarkingai nufotografuokite ir 1 (vienu) laišku atsiųskite el. paštu: ivadiniai@policija.lt

Reikalingų užpildyti ir pateikti dokumentų sąrašas:

  • Prašymas dėl siuntimo išdavimo;

  • Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo;

  • Anketa (visi laukai privalo būti būti užpildyti);

  • Įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;

  • Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių);

  • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

  • Užsienio kalbos (anglų, prancūzų ar vokiečių) A2 lygį patvirtinantis dokumentas ( išduotas įstaigos, turinčios teisę naudoti Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“, prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir (ar) tarptautinius užsienio kalbų lygio nustatymo testus).

    Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą privaloma pristatyti iki atrankos pradžios).

SVARBU! Atrankoje dalyvaus tik visus reikalingus dokumentus tvarkingai užpildę ir pateikę kandidatai.

ATRANKOS PROCESAS:

(Neatitikus ar nepraėjus vieno iš žemiau nurodytų etapų, tolimesnis atrankos procesas nutraukiamas. Sveikatos tikrinimas (CMEK išvada) ir fiziniai normatyvai galioja 1 metus nuo išdavimo ar laikymo dienos.)

1. Pretendentas pateikia visus aukščiau paminėtus reikalingus dokumentus;

2. Pretendentui el. paštu išduodamas siuntimas į CMEK pasitikrinti sveikatą;

3. Tikrinama pretendento nepriekaištinga reputacija;

4. Pretendentas laiko fizinius normatyvus Lietuvos policijos mokykloje;

5. Pretendentas laiko testą, sprendžia praktinę situaciją ir dalyvauja motyvaciniame pokalbyje Lietuvos policijos mokykloje.