Bendradarbiaujančių įstaigų susitikimas: profesijos populiarinimas ir vidinė komunikacija

Data

2020 11 10

Įvertinimas
0
visi logo.jpg

          2020 m. lapkričio 10 d. vyko nuotolinis bendradarbiaujančių mokymo įstaigų susitikimas, kurį organizavo Lietuvos policijos mokykla. Be pastarosios, susitikime dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos, Muitinės mokymo centro ir Kalėjimo departamento prie Teisingumo ministerijos Mokymo centro darbuotojai, atsakingi už įstaigos komunikaciją, profesijos populiarinimą.

         Įvykusio susitikimo tema profesijos populiarinimas ir vidinė komunikacija. Kiekvienos mokymo įstaigos atstovai pristatydami savo organizacijose taikomus profesijos populiarinimo būdus ir priemones, aptarė ir jų efektyvumą bei veiksmingumą. Lietuvos policijos mokyklos atstovė Asta Motiejaitienė pristatė labiausiai pasiteisinusį jaunuolių pritraukimo būdą stovyklą „Kursantas savaitei“ ir kitas aktyvias veiklas, pritraukiančias gausias besidominčiųjų gretas. Pasieniečių mokyklos atstovas Marius Zemenskas labai išsamiai papasakojo apie Jaunojo pasieniečio būrelio veiklą, struktūrą, tikslus, uždavinius ir teisinę bazę. Siekiant pritraukti daugiau Jaunojo pasieniečio būrelio narių, kurie yra potencialūs būsimieji pasienio pareigūnai, yra sukurta interneto svetainė, kurioje viešinama jaunųjų pasieniečių veikla. Kaip efektyviausią išorinės komunikacijos priemonę Marius Zemenskas įvardino reklaminius vaizdo filmukus, kinologinius projektus ir kitus gyvusrenginius.

          Ugniagesių gelbėtojų mokykla taip pat aktyviai veikia populiarindama ugniagesio gelbėtojo profesiją. Kaip esminius, labiausiai profesiją populiarinančius veiksnius, Gintaras Paulauskas įvardino karjeros galimybes, norą / galimybę padėti kitiems, darbo grafiko patogumą. Taip pat pabrėžiama, kad vienas svarbiausių veiksnių yra ir piniginė darbo išraiška, tačiau ši sritis sąlygoja mažiausią kursantų pritraukimą, nes ugniagesiai gelbėtojai vis dar gauna vieną mažiausių darbo užmokesčių tarp visų Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių įstaigų statutinių pareigūnų.

          Pirmą kartą tokiame susitikime dalyvaujančio Kalėjimų departamento Mokymo centro atstovė Lina Skinkytė taip pat teigia, kad vis dar ieško tinkamiausių kanalų profesijai populiarinti, tačiau labai aktyviai tai daro per įvairius renginius ir veiklas. Kaip labiausiai pasiteisinusią išorinės komunikacijos priemonę įvardina dalyvavimą kasmetinėje „Kultūros naktyje“, kur labai daug dėmesio susilaukė pataisos pareigūno profesijos populiarinimas per bausmių vykdymo sistemos istorijos pristatymą. Taip pat kaip vieną iš efektyvesnių priemonių, Kalėjimų departamento Mokymų centro atstovė įvardina kas ketvirtį rengia naujienlaiškį, kuris išsiunčiamas suinteresuotoms įstaigoms elektroniniu paštu, keliamas į oficialų interneto puslapį. Tokiu būdu užtikrinama informacijos ir naujienų apie Mokymo centrą sklaida.

          Muitinės mokymo centro atstovai pristatė įstaigą kaip profesinio mokymo naujokę, neturinčią daug patirties šioje srityje. Nepaisant to, šiuo metu jau yra rengiama išorinės komunikacijos strategija, kurioje numatoma, kad muitininko profesija bus (ir jau yra) populiarinama per oficialų Muitinės departamento interneto puslapį bei socialinį tinklą Facebook“.

Tuo tarpu kalbėdami apie vidinę komunikaciją Muitinės mokymo centro atstovė Miglė Kirslienė pabrėžė, kad svarbiausias ir pagrindinis vidinės komunikacijos kanalas jų įstaigoje yra stiprus intranetas. Vidiniame intranete darbuotojai gali rasti įvairaus pobūdžio informaciją: nuo medžiagos, reikalingos tiesioginiam darbui (dokumentai, mokymo programos, metodinė mokymų medžiaga), iki naujienų, aktualios informacijos, sveikinimų ir padėkų.

          Po visų įstaigų pristatymų, įvyko trumpa diskusija rūpimais klausimais, aptariami įdomesni pristatymų momentai. Apibendrinant susitikimą prieita prie bendros išvados, kad visų bendradarbiaujančių įstaigų atstovaujamų profesijų populiarinimo kanalai, būdai ir priemonės yra labai panašūs: tai ir studijų mugės, atvirų durų dienos, moksleivių stovyklos, pareigūnų lankymasis bendrojo ugdymo įstaigose ir kt. Tačiau problemos, su kuriomis susiduriama, kiek skiriasi. Pavyzdžiui, Pasieniečių mokykla jaučia specialistų, kurie galėtų padėti pristatyti profesiją per įvairias veiklas, stygių, tuo tarpu Kalėjimų departamento Mokymo centras teigia, kad viena problemų yra visuomenėje mažai pažįstama pataisos pareigūno profesija. Kiekvienu atveju efektyvios išorinės komunikacijos klausimų sprendimo būdai yra gana skirtingi ir turėtų būti taikomi individualiai pagal organizacijos veiklos sritį. Tuo tarpu siekdamos efektyvios vidinės komunikacijos, visos įstaigos turi susikūrusios savo tradicijas, kurių stengiamasi laikytis. Dažniausiai tai tradiciniai renginiai, skirti formaliai ir / ar neformaliai paminėti svarbias šventes, pavyzdžiui, šv. Kalėdų, Tarptautinės mokytojų dienos, Mokslo metų pabaigos ir kt. Dauguma įstaigų organizuoja vadinamuosius išvažiuojamuosius renginius: plaukimą baidarėmis, irklentėmis, pėsčiųjų žygius pan. Darytina išvada, kad vidinės komunikacijos būdų ir priemonių yra pakankamai, tačiau problema, kurią reikia spręsti, yra darbuotojų motyvacijos stiprinimas, pritraukimas ir įtraukimas į tradicinius renginius.

         Susitikimo organizatorius, LPM viršininko pavadutojas Mindaugas Bilius, pasidžiaugė, kad pavyko suorganizuoti tokį nuotolinį susitikimą, kuris parodė, kad mes galime prisijaukinti informacines technologijas, ir, naudodamiesi jomis, dalintis žiniomis, patirtimi ir idėjomis. Dalyviai dėkojo už šį susitikimą, pabrėžė jo naudą ir tikslingumą. Tikimasi, kad ateityje pavyks bendradarbiauti ir kitomis aktualiomis temomis ir, kai tik bus įmanoma, susitinkant gyvai.


 


 

Informaciją parengė Lietuvos policijos mokyklos

Bendrųjų kompetencijų skyriaus mokytoja Evelina Antanavičienė