Erasmus+ mobilumo projekto „Kursantų profesinių įgūdžių ugdymas saugaus eismo kontrolės srityje“ parengiamasis vizitas Slupske

Data

2018 12 11

Įvertinimas
1
l21.jpg

Š. m. gruodžio 2-4 dienomis Slupsko policijos mokykloje (Lenkija) vyko Erasmus+  programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto Nr. 2018-1-LT01-KA116-046706 „Kursantų profesinių įgūdžių ugdymas saugaus eismo kontrolės srityje“ (toliau – Projektas) parengiamasis susitikimas, kurio metu buvo aptarta būsima Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) kursantų stažuotė, kultūrinė programa, finansiniai ir kiti aktualūs su projekto įgyvendinimu susiję klausimai.

Parengiamojo vizito metu Projekto vadovas LPM viršininko pavaduotojas Mindaugas Bilius ir Projekto įgyvendinimo darbo grupės narys LPM Policijos veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Kairys susitiko su Projekto partnerio atstovais Slupsko policijos mokyklos viršininku Jacek Gil, jo pavaduotoja Dorota Przypolska ir mainų programos koordinatoriumi Slupsko policijos mokykloje Ryszard Jakubowski.

Šio susitikimo metu buvo svarstyti ir aptarti šie Projekto įgyvendinimo aspektai: Projekto dalyvių stažuotės laikas, vieta, veiklos, projekto dalyvių mentorystės klausimai ir pasiekimų vertinimas, projekto dalyvių kultūrinės programos renginiai, apgyvendinimo, maitinimosi, vietinio transporto klausimai, projekto veiklų eiga, projekto partnerių įsipareigojimai, projekto viešinimas.

Nutarta, kad projekto dalyvių stažuotė vyks 2018 m. birželio mėnesį. Stažuotėje numatyta skirti laiko pažinčiai su Lenkijos valstybinės policijos sistema, policijos pareigūnų rengimo sistema, policijos veiklos ypatumais, susipažinti su Slupsko, Gdansko ir kitų regionų policijos komisariatų pareigūnų veikla, tobulinti praktinius įgūdžius saugaus eismo kontrolės srityje, susipažinti su kitų policijos padalinių veikla.

Stažuotėje projekto dalyvių laukia ir įdomi kultūrinė programa: ekskursija į Slupsko, Gdansko senamiesčius, apsilankymai muziejuose, kitose lankytinose vietose. Programoje taip pat palikta laiko patiems projekto dalyviams pasirinkti jiems įdomias kultūrines veiklas, siekiant labiau pažinti priimančiosios šalies kultūrą, istoriją, žmonių gyvenimo būdą.

Projekto partnerių atstovai nutarė galutinį stažuotės programos variantą parengti ir patvirtinti iki 2019 m. sausio mėn. pabaigos. Taip pat iki sausio mėn. pabaigos priimantysis projekto partneris paskirs projekto dalyviams mentorius, kurie bus atsakingi už kursantų stažuotės eigą ir įvertinimą.

Parengiamieji darbai įgyvendinant projektą įsibėgėja. LPM kursantų laukia mobilumo projekto dalyvių atranka bei įdomi ir naudinga stažuotė Lenkijoje.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. Pateiktame pranešime atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o Nacionalinė Agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.