Įgyvendinus Erasmus+ projektą – mokymosi bendradarbiaujant patirtis policijos pareigūnų rengime

Data

2022 09 05

Įvertinimas
1
KA2.jpg

Baigėsi trejus metus vykęs Erasmus+ projektas „Tarptautinės policijos kursantų mokymo bendradarbiaujant koncepcijos kūrimas“ Nr. 2019-1-LT01-KA202-060725 sujungęs tris šalis: Lietuvą, Lenkiją ir Kroatiją bendram tikslui – sukurti vieningą policijos pareigūnų mokymo medžiagą ir metodines rekomendacijas dėstytojams, kurios bus integruotos į šalių mokymo programas.

Tarptautinės policijos kursantų mokymo koncepcijos kūrimas bendradarbiaujant yra visiškai naujas ir novatoriškas projektas. Iki šiol projekto partneriai vykdė kursantų mainus tik stažuočių ir pažintinių vizitų forma. Pagal minėtą projektą sukurta mokymo priemonė parengta atsižvelgiant į bendrus visų projekto šalių policijos mokymo kompetencijos sričių elementus. Mokymosi bendradarbiaujant koncepcija leidžia instruktoriams organizuoti mokymo procesą, apimantį konkrečias mokymo temas ir policijos pareigūno darbo ypatumus kitose šalyse, o besimokantieji turi galimybę dalytis savo patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais su mokymo grupės nariais iš kitų šalių.

Jungtinė skirtingų užsienio šalių policijos pareigūnų rengimui pritaikyta mokymo medžiaga skirta tarptautinėms policijos kursantų grupėms bei orientuota į praktinį mokymą. Naudojami mokymo metodai ir priemonės skatina besimokančiuosius ne tik įsisavinti temą, bet ir keistis įvairiais įgūdžiais ir patirtimi, bendrauti ir įgyti aukštos kokybės įgūdžių ir kompetencijų bendradarbiaujant.

Šio mokymo išskirtinumas – suvienodinti šalių partnerių mokymo metodai, užduotys ir užduočių atlikimo tvarka, suderinta atskirų temų apimtis pritaikant skirtingų programos dalykų kreditų skaičių. Tai leidžia įvertinti dalyvių įgytas kompetencijas ir pasiekimus pagal ECVET sistemą (įskaitant kreditų pripažinimą), jiems dalyvavus mokymuose užsienyje, projekto partnerių institucijose.

Šios medžiagos integravimas į policijos pareigūnų rengimo programas trijose partnerių šalyse ir kreditų pripažinimas tarptautiniu mastu pagal ECVET sistemą užtikrina ilgalaikę projekto rezultatų taikymo naudą pasibaigus projektui.