Lietuvos ir Danijos policijos mokymo įstaigų bendradarbiavimas prisidės užtikrinant visuomenės saugumą masinių neramumų ar riaušių atvejais

Data

2023 08 28

Įvertinimas
2
852314.jpg

                                                                     

Viešosios tvarkos palaikymas masinių renginių ir susibūrimų metu yra iššūkis, su kuriuo neišvengiamai tenka susidurti pareigūnams. Policijos pareigūnų profesiniams įgūdžiams tobulinti šioje srityje Lietuvos policijos ekspertai, remdamiesi Danijos policijos patirtimi, rengia specialiosios parengties koncepciją. Siekdami įgyti praktinių žinių ir gauti vertingos kolegų patirties, keturi Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) profesinių įgūdžių tobulinimo instruktoriai praėjusią savaitę stažavosi Danijos policijos akademijoje.

Koncepcija siekiama taikyti pažangius policijos intervencijos taktikos metodus ir minimaliomis intervencijos priemonėmis užtikrinti visuomenės saugumą renginiuose ar kitose žmonių susibūrimo vietose. Efektyvi komunikacija su žmonėmis, leidžianti gerai suvokti ir teigiamai įvertinti policijos veiksmus ir konfliktų mažinimo principų taikymas padidina tikimybę sudėtingose situacijose išvengti konflikto eskalavimo ir masinių neramumų.

Erasmus+ programos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000130179 „Lietuvos policijos mokyklos kursantų ir darbuotojų profesinių įgūdžių ugdymas“ finansuojamoje savaitės trukmės stažuotėje Danijoje dalyvavę LPM instruktoriai – Profesinių įgūdžių valdybos (toliau – PĮV) viršininko pavaduotojas Linas Švambarys, LPM PĮV 3-ojo skyriaus viršininkas Romualdas Rulevičius, LPM PĮV 2-ojo skyriaus vyresnysis specialistas Valdas Čiūdaras ir LPM Profesinės taktikos skyriaus viršininko pavaduotojas Andrius Januškevičius – įgijo teorinių žinių ir sukaupė praktinės patirties, kuri bus vertinga kuriant specialiosios parengties koncepciją ir organizuojant policijos pareigūnų pratybas masinių teisėtvarkos pažeidimų ar riaušių užkardymo srityse.

 „Užsienio kolegos geranoriškai dalijosi visa aktualia informacija. Mes, kaip specialiosios parengties koncepcijos rengėjai, gavome visus atsakymus į dominančius klausimus. Manome, kad dalis pratybų bus integruota į Lietuvos specialiosios parengties padalinių ir jų rezervo pareigūnų mokymus, taip pat aktuali informacija bus pateikta policijos pirminio profesinio mokymo kursantų rengime,“ – sėkminga patirtimi dalijasi R. Rulevičius.

Vizito dalyviai susipažino su Danijos policijoje naudojamais antiriaušinės įrangos elementais, stebėjo policijos kursantų dalyvavimą aktyviose pratybose, instruktorių taikomus mokymo metodus. Buvo pademonstruoti minios išskaidymo, sulaikymo ir kontrolės būdai, paaiškinti asmenų sulaikymo minioje principai, vykdomos kompleksinės pratybos. Mokymų metu taip pat buvo modeliuojamos įvairios praktinės situacijos, susijusios su masinių neramumų kontrole.

„Kylant įvairioms grėsmėms ir galimoms provokacijoms mes turime būti pasirengę, privalome turėti aiškų vieningą ir efektyviai veikiantį veiksmų planą bei gaires, kaip turime elgtis vykstant masiniams neramumams. Džiaugiuosi, kad galime pasinaudoti sukaupta ilgamete Danų policijos patirtimi. Stebėdami mokymus susidarėme aiškų vaizdą, kaip veikia Danijoje naudojami pagrindiniai minios kontrolės principai, kokiais metodais siekiama išvengti smurto eskalacijos ir kaip užtikrinami žmogaus teisių principai. Visa tai atsispindės Lietuvos policijoje kuriamoje specialiosios parengties koncepcijoje.“ – įžvalgomis dalijasi A. Januškevičius.

Bendradarbiaujant su užsienio kolegomis įgytos žinios ir patirtis ne tik stiprina Lietuvos policijos pareigūnų kompetencijas, bet ir prisideda prie visuomenės saugumo masiniuose renginiuose.