Lietuvos policijos mokykla įgyvendino Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2019/VSF/4.5.1.6 „Policijos pareigūnų mokymas, II etapas“

Data

2023 07 27

Įvertinimas
0
straipsniu.jpg

Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) įgyvendino nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos projekto Nr. LT/2019/VSF/4.5.1.6 „Policijos pareigūnų mokymas, II etapas“ (toliau – Projektas) veiklas.

Projektas skirtas tobulinti policijos pareigūnų teorines žinias ir praktinius įgūdžius, būtinus užtikrinti Europos Sąjungos išorės sienų veiksmingą ir efektyvią kontrolę, ypač kas susiję su Specialiąja tranzito schema, vykstant iš Rusijos Federacijos per Lietuvą, įskaitant nelegalios migracijos klausimų sprendimą bei sklandų išorės sienų kirtimą pagal Šengeno acquis reikalavimus, apmokyti darbui su naujomis technologijomis ir standartais.

Projekto vykdymo laikotarpiu (2020 m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d.) įvyko 66 renginiai, kuriuose buvo organizuoti Specialią tranzito schemą (toliau – STS) vykdančio personalo mokymai pagal šiuos mokymų modulius: ,,Reagavimas į incidentus užtikrinant STS funkcionavimą“, ,,Šengeno teisyno įgyvendinimas užtikrinant STS funkcionavimą“, ,,Profesinė anglų kalba užtikrinant STS funkcionavimą“ ir ,,Profesinė rusų kalba užtikrinant STS funkcionavimą“.

Projekto veiklos suteikė puikią galimybę policijos pareigūnams stiprinti savo profesines kompetencijas, užtikrinti šio pobūdžio funkcijoms vykdyti reikiamą policijos pareigūnų kvalifikaciją ir pasirengimą įgyvendinti STS ir Šengeno teisyno reikalavimus. Projekto biudžetas 287 704,65 Eur.