Lietuvos policijos mokykla ir Odesos valstybinis vidaus reikalų universitetas pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją

Data

2019 12 05

Įvertinimas
0
IMG_6251.jpg

Gruodžio 3 d. Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) vadovams viešint Odesoje įvyko iškilmingas bendradarbiavimo deklaracijos pasirašymas tarp LPM ir Odesos valstybinio vidaus reikalų universiteto. Deklaraciją pasirašė universiteto rektorius Viačeslavas Abroskino ir LPM viršininko pavaduotojas, laikinai einantis viršininko pareigas, Mindaugas Bilius.

Renginyje taip pat dalyvavo LPM viršininko pavaduotojas Romas Oželis, Ukrainos vidaus reikalų ministerijos Valstybinio policijos švietimo ir mokslo departamento viršininkas Antonas Sizonenko, universiteto prorektoriai, taip pat universiteto mokslo ir pedagoginio personalo atstovai.

Deklaracijoje numatyta įgyvendinti bendrą veiklą, apimančią abipusius pažintinius vizitus, siekiant keistis patirtimi švietimo veiklos srityje, keistis nauja metodine medžiaga, organizuoti bendras konferencijas, seminarus, paskaitas ir kitus renginius.

Odesos valstybinio vidaus reikalų universiteto rektorius Viačeslavas Abroskinas pažymėjo tarptautinio bendradarbiavimo svarbą policijos švietimo srityje ir pabrėžė, kad pasirašius deklaraciją bus lengviau plėtoti dvišalius santykius keičiantis informacija, patirtimi ir žiniomis.

„Policija ir visa Vidaus reikalų ministerija turi palaikyti ryšius su teisėsaugos institucijomis ir švietimo įstaigomis kitose šalyse, kad bendrais veiksmais būtų galima neutralizuoti nusikalstamas veikas šalyje. Todėl esu įsitikinęs, kad einame teisingu keliu ir tolimesnis mūsų bendradarbiavimas bus vaisingas ir efektyvus “, – pabrėžė universiteto vadovas.

„Nusikalstamumas neturi ribų, o jei pažeidėjai dalijasi technologijomis ir kerta sienas, mums, policijai, taip pat reikia dalintis patirtimi, norint sėkmingai dirbti. Tai yra pagrindinis policijos pareigūno tikslas, nesvarbu, kurioje šalyje jis gyvena. O pagrindinė mokymo įstaigos užduotis yra kokybiški policijos pareigūnų, kurie kovos su nusikalstamumu, mokymai. Būtent šiuo tikslu šiandien esame čia, kad galėtume tęsti glaudų bendradarbiavimą, kuris egzistuoja kelerius metus, ir oficialiai jį įtvirtinti “, – sakė LPM viršininko pavaduotojas, laikinai einantis viršininko pareigas, Mindaugas Bilius.

Pasak Ukrainos vidaus reikalų ministerijos Valstybinio policijos švietimo ir mokslo departamento viršininko pulkininko Antono Sizonenko, nusikalstamumas tobulinamas, stengiamasi vystytis, tačiau policija ir teisėsaugos institucijos visada turėtų būti vienu žingsniu priekyje. „Kovos su šiuo socialiniu reiškiniu metodai ir formos yra labai svarbūs mums. Turime pakeisti ir patobulinti kariūnų, policijos pareigūnų ir visų kovotojų su nusikalstamumu mokymą. Bet kurioje šalyje pilietis jaučiasi saugus, kai valstybė juo rūpinasi per teisėsaugos institucijas. Todėl mums svarbi užsienio kolegų, ypač Lietuvos Respublikos, patirtis ir esu tikras, kad tai bus abipusiai naudingas bendradarbiavimas “, – pridūrė Antonas Sizonenko.