Lietuvos policijos mokykloje – mokymai neapykantos nusikaltimų tema

Data

2020 07 17

Įvertinimas
0
Neapykantos nusikaltimai_5.jpg

     Įgyvendinant projektą „Efektyvaus atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje didinimas“ liepos 7–16 d. Lietuvos policijos mokykloje buvo vykdomi mokymai tema „Pareigūnų veiksmai neapykantos nusikaltimų atvejais ir prevencinė veikla užkardant neapykantos nusikaltimus“. Mokymus, kuriuose dalyvavo pirminio profesinio mokymo kursantai, vedė doc. dr. Žaneta Navickienė. Būsimi policijos pareigūnai buvo mokomi atpažinti neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą, tinkamai reaguoti ir užkirsti kelią neapykantai. 

     Mokymų metu buvo analizuojamos praktinės situacijos, susijusios su neapykantos atvejais, jų atpažinimu, neapykantos nusikaltimų ypatumais ir kvalifikavimu. Remtasi mokymo metodologijoje aprašytais pavyzdžiais ir atliekama atvejų analizė. Skirtas dėmesys Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos nacionalinių teismų sprendimų santykiui.

     Vyko ir diskusijų. Dalyviai diskutavo apie įžeidžiančių komentarų turinį ir ypatumus, neapykantos nusikaltimų latentiškumo priežastis, statistinius rodiklius, nagrinėjo apklausos ypatumus, analizavo nevyriausybinių organizacijų reikšmę kovoje su neapykanta, jų bendradarbiavimo su policija dėsningumus, aptarė pagalbos pažeidžiamoms grupėms galimybes.

     Mokymus stebėjo ir juose aktyviai dalyvavo ir projekto partneriai. Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė teigia, kad kursantai turėtų suvokti, kaip svarbu yra tinkamai bendrauti su nukentėjusiu asmeniu, besikreipiančiu į policiją, ir užtikrinti, kad visi galėtų jaustis saugūs visuomenėje. Tuo tarpu VšĮ Žmogaus Teisių Stebėjimo Instituto projektų vadovė Goda Jurevičiūtė džiaugiasi, kad kursantai aktyviai įsitraukia į mokymų metu vykstančias diskusijas ir rodo jautrų požiūrį nukentėjusiesiems. Visi projekto partneriai vieningai sutaria, kad mokymai buvo naudingi, ir kursantai panaudos įgytas žinias savo būsimoje tarnyboje.