Lietuvos policijos mokykloje vyko tarptautinė konferencija apie veiksmingą nukentėjusiųjų teisių apsaugą

Data

2018 11 14

Įvertinimas
2
k14.jpg

Lapkričio 14 dieną Lietuvos policijos mokykloje (toliau – LPM) vyko tarptautinė konferencija „Veiksminga nukentėjusiųjų teisių apsauga: Europos patirtis įgyvendinant Nusikaltimų aukų direktyvą“. Tokio masto tarptautinis renginys LPM buvo organizuojamas pirmą kartą.

Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo 120 dalyvių iš įvairių Lietuvos institucijų: visų Lietuvos teismų, prokuratūrų, apskričių policijos komisariatų atstovai bei nevyriausybinių organizacijų nariai. Be to, tarp konferencijos dalyvių buvo gausi delegacija iš užsienio – iš įvairių Europos valstybių atvyko 36 asmenys, kurie dirba nukentėjusiųjų teisių užtikrinimo procese.

Konferenciją pradėjo Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, kuris pasveikino visus dalyvius.

„Šios konferencijos organizavimas ir gausi auditorija liudija tai, kad Lietuva stiprina ir vienija savo jėgas, siekdama ne formaliai, o realiai padėti tiems savo piliečiams, kurie asmeniškai patyrė, kas yra nusikaltimas ir jo pasekmės. Tai labai svarbus ir prasmingas tikslas“, – sakė generalinis prokuroras.

Jis pažymėjo, jog šiuo metu daugiau nei 40 tūkst. žmonių Lietuvoje per metus oficialiai pripažįstami nukentėjusiais nuo įvairiausio smurto, apgaulės, vagysčių, praradusiais artimuosius, sveikatą, turtą, orumą, ramybę ir daug ką kita.

„Visi šie žmonės Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse turi nustatytas teises ir pareigas, tačiau ar visuomet viską galime sutalpinti į keletą įstatymo straipsnio eilučių? Ar galime užtikrinti įstatyme nustatytas nukentėjusiojo teises nepaisydami jo emocinės būklės, patirtų išgyvenimų, netekties, žalos, nesuteikdami jam saugumo ir pasitikėjimo jausmo?“, – klausė E. Pašilis.

Generalinis prokuroras įsitikinęs, kad dėmesys, pagarba ir pagalba kiekvienam nukentėjusiam žmogui taip pat reiškia ne tik brandų valstybės bei visų pareigūnų požiūrį į teisę bei teisingumą, bet ir užtikrina didesnes saugios, stabilios, harmoningos visuomenės garantijas ateities kartoms.

Generaliniam prokurorui pritarė ir Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas.

„Siekdami išsiaiškinti, padėti, apginti žmogaus teises, turime keisti požiūrį į nukentėjusįjį. Džiugu, kad Lietuvos policija keičiasi ir tirdami įvykius į kiekvieną asmenį žiūrime su pagarba. Kiekvienas policijos pareigūnas turi sugebėti ne tik padėti, bet ir atjausti, išklausyti nukentėjusįjį. Džiugu, kad Lietuvos policijos mokykla visą policijos bendruomenę skatina daugiau domėtis šia tema, suteikia galimybę susipažinti su kitų Europos valstybių patirtimi, įgyvendinant Nusikaltimų aukų direktyvą“, – kalbėjo R. Bobinas.

LPM viršininkas Algirdas Kaminskas visos mokyklos bendruomenės vardu dėkojo visiems dalyviams, kurie atvyko į konferenciją, bei linkėjo ne tik pasisemti daugiau žinių, bet ir susibičiuliauti, atrasti naujų draugų.

Renginio metu buvo apžvelgta Europos šalių patirtis ir praktika įgyvendinant Europos Sąjungos Nusikaltimų aukų direktyvą (toliau – Direktyva). Taip pat buvo diskutuojama apie nukentėjusiųjų teisių apsaugos veiksmingumo stiprinimą, perspektyvas.

Konferencijos pranešėjai akcentavo, jog svarbu suprasti, kad visos nusikaltimų aukos turi būti laikomos aukomis ir jos turi teisę būti visavertėmis proceso dalyvėmis, apžvelgė nukentėjusiųjų teises, tokias kaip gauti nemokamą antrinę teisinę pagalbą, teisę suprasti ir būti suprastam, gauti visą informaciją apie vykstantį tyrimą, turėti lydintį asmenį, teisę naudotis paramos aukoms tarnybų paslaugomis.

Tarptautinė konferencija organizuojama pagal projektą „Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas“, kurio įgyvendinimas prasidėjo 2017 metų sausio 31 d. Projekto organizatoriai yra Žmogaus teisių stebėjimo institutas, o LPM yra šio projekto partnerė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Teisingumo programos lėšomis.

Šio projekto tikslas – pagerinti nukentėjusiųjų teisių užtikrinimą baudžiamajame procese, taikant Europos Sąjungos Nusikaltimų aukų direktyvą. Taip pat siekiama stiprinti pareigūnų žinias ir įgūdžius dirbant su nukentėjusiaisiais, formuoti bendrą Direktyvos standartus atitinkančią darbo su nukentėjusiaisiais kultūrą, suteikiant tam būtinas priemones.