Projekto veiklų įgyvendinimą vainikavo daugiašaliai policijos pareigūnų mokymai

Data

2022 11 24

Įvertinimas
0
374_aca180e25cde0ca33f10556ef222e1ca.png

Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM), vykdydama Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos projekto Nr. LT/2019/VSF/5.3.1.9 „Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, II etapas" (toliau – Projektas), veiklas, š. m. lapkričio 15-16 d. ir 21-22 d. organizavo baigiamuosius Projekto mokymo renginius: ,,Bendrų operacijų planavimas" ir ,,Bendrų operacijų taktika". Projektas skirtas užtikrinti tinkamą teisėsaugos pareigūnų pasirengimą įgyvendinti Šengeno teisyno nuostatas prie vidinių Europos Sąjungos valstybių sienų.

Per 2020-2022 m. laikotarpį, įgyvendinant Projekto veiklas buvo organizuoti 29 dvišaliai ir daugiašaliai mokymo renginiai, kuriuose dalyvavo 544 Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Suomijos policijos bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, parengta nauja kvalifikacijos tobulinimo programa, pagal kurią organizuoti mokymai pasienyje su Lenkija ir Latvija esančių policijos įstaigų padalinių vadovams.

Įgyvendinant Projekto veiklas Lietuvos policijos pareigūnai kartu su Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Suomijos policijos pareigūnais dalinosi patirtimi apie bendrų operacijų planavimą ir organizavimą, gilinosi į praktines situacijas, diskutavo apie bendrų operacijų planavimo ir taktikos ypatumus, aptarė teisinio reglamentavimo aktualijas. Mokymų dalyviai itin palankiai įvertino mokymams pasitelktų Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos policijos ekspertų įžvalgas ir patirtį modeliuojant praktines-profesines, priartintas prie realių darbo sąlygų situacijas, ir tokių mokymų naudą. Stiprindami gebėjimus veikti kartu, pareigūnai realiai vykdė bendrą patruliavimą, persekiojimą ir sekimą per valstybės sieną bei nustatė ne vieną teisės pažeidimą.

Tęstinės Projekto veiklos suteikė puikią galimybę pareigūnams stiprinti savo kompetencijas ir pasirengimą įgyvendinti Šengeno teisyno nuostatas prie vidinių Europos Sąjungos valstybių sienų tarptautinio bendradarbiavimo lygmeniu, pasidalinti gerąja patirtimi ir užmegzti glaudesnius ryšius su užsienio šalių kolegomis.

Projektą įgyvendino Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su Projekto partneriais – Latvijos valstybine policija ir Balstogės vaivadijos policijos komendantūra (Lenkija). Projekto biudžetas – 131 503,53 Eur.