Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas

Policijos įstaigų statutinių,  karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį  (toliau – darbuotojai) anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas organizuojamas ir vykdomas Lietuvos policijos mokykloje (toliau – LPM), kuri yra įtraukta į akredituotų centrų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų kalbos mokėjimą, sąrašą. Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis  Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. lapkričio 16 d.  įsakymu Nr. 144-TA-217 patvirtintu Policijos įstaigų darbuotojų anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymo tvarkos aprašu.

Aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas.

Anglų kalbos mokėjimo lygį LPM nusistatyti ir lygį patvirtinančią pažymą gali gauti policijos įstaigų statutiniai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį  (toliau – darbuotojai), pateikę prašymą dalyvauti atrankoje ar konkurse užimti laisvas pareigas policijos įstaigoje.

LPM anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas yra NEMOKAMAS.

Registracija

  1. Darbuotojas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje į statutinio valstybės tarnautojo pareigas ar dalyvauti konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kreipiasi į personalo administravimo funkcijas atliekantį policijos įstaigos darbuotoją (toliau – personalo darbuotojas).
  2. Personalo darbuotojas įvertina dokumentų duomenis ir informuoja LPM elektroninio pašto adresu mokykla@policija.lt apie pretendento tinkamumą anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti.
  3. Pretendentas asmeniškai registruojasi anglų kalbos lygiui nustatyti elektroninio pašto adresu mokykla@policija.lt.

Anglų kalbos testo struktūra

Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas susideda iš dviejų dalių: anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo atlikimo raštu (Oxford Online Placement Test) ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo žodžiu. Anglų kalbos mokėjimas nustatomas A1–C2 lygiais. Trukmė – 1 val.

Pažyma

Nustačius anglų kalbos mokėjimo lygį yra išduodama pažyma. Pažyma galioja 3 (trejus) metus nuo jos išdavimo dienos.

Kontaktai

Lietuvos policijos mokykla

Valstybės biudžetinė įstaiga, Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., 53313 Kauno r. sav.

Telefonas: 8 700 60075
El. paštas: mokykla@policija.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-09