Robertas Šimulevičius

 Robertas Šimulevičius

 Viršininkas

 

 

Lietuvos policijos mokyklos viršininkas Robertas Šimulevičius gimė 1976 m. vasario 28 d. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, Maskvos naujajame juridiniame institute 2003 m. įgijo teisės mokslų magistro laipsnį, 1997 m. buvo įgijęs teisėtvarkos aukštesnįjį išsilavinimą Vilniaus aukštesniojoje policijos mokykloje.

R. Šimulevičius tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 1998-12-07 Vilniaus miesto vyriausiajame policijos komisariate kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimų tarnybos  Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus 2-ajame poskyryje jaunesniuoju inspektoriumi. Nuo 2002 m. tarnybą tęsė eidamas vyresniojo inspektoriaus pareigas Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos Intelektinės nuosavybės apsaugos poskyryje. Nuo 2003 m. iki 2013 m. dirbo Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos 2-osios valdybos Intelektinės nuosavybės apsaugos skyriuje, aštuonerius metus jam vadovavo. 2013 – 2016 m. ėjo Lietuvos kriminalinės policijos biuro Turto susigrąžinimo valdybos 2-ojo skyriaus viršininko pareigas, 2016-04-11 – 2016-07-08 laikotarpiu vadovavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos 1-ąjam skyriui, nuo 2016-07-08 – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centrui (skyriaus teisėmis).

2021 m. spalio 27 d. paskirtas į Lietuvos policijos mokyklos viršininko pareigas.

R. Šimulevičius per tarnybos laikotarpį ne kartą skatintas padėkomis, vardinėmis dovanomis, vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, apdovanotas policijos pasižymėjimo ženklais ,,Angelas sargas“, ,,Už nuopelnus“, ,,Už nepriekaištingą tarnybą“, ,,Už ištarnautus metus“, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu ,,Už nepriekaištingą tarnybą".

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-29