Lietuvos policijos mokyklos vadovas Robertas Šimulevičius: „Pirmiausia savo svajonę svarbu nupiešti mintyse“

Data

2022 11 29

Įvertinimas
2
Robertas_Simulevicius_.jpg

„Kiekvieną savo sumanymą stengiuosi įsivaizduoti jau įgyvendintą, tarsi jau būtų įvykę, tada sėkmė garantuota“, – teigia metus Lietuvos policijos mokyklai vadovaujantis Robertas Šimulevičius. Jis vizualizacijos metodą sėkmingai pritaikė atėjęs dirbti į pagrindinę policijos pareigūnų rengimo įstaigą, kasmet išleidžiančią per 200 kursantų. Per šiuos metus išplėstas bendradarbiaujančių mokymo įstaigų ratas, užmegzti nauji ryšiai su policijos pareigūnus rengiančiomis užsienio įstaigomis, tobulinamos programos, užtikrinančios mokymosi visą gyvenimą principą.

Vizualizavimo praktiką taiko du dešimtmečius

Kalbant tiek apie organizacijos, tiek apie konkretų žmogų, Policijos mokyklos vadovo nuomone, tikslai pasiekiami daug greičiau, kai prieš tai yra aiškiai įsivaizduojami. „Vizualizavimas – tai kelio link savo svajonės pradžia“, – teigia Policijos mokyklą su pagyrimu baigęs R. Šimulevičius. Jis siūlo užsibrėžti tikslą, mintyse sukurti idealaus rezultato rėmus, nes tai išlaisvina, parodo kryptį ir padeda judėti pirmyn.

Jis prisiminė istoriją, kuri puikiai iliustruoja vizualizavimo naudą. Nusikaltimų ekonomikai ir verslui tyrimų skyriuje jam teko dirbti su bankrutuojančiomis įmonėmis. Gavus prokuroro nurodymą pristatyti į Revizijų departamentą visus bankrutuojančios įmonės dokumentus, teko vežti kolegą į vietą, kad šis pamatytų ir suprastų, kiek tai užima vietos, – segtuvų archyvas buvo auditorijos dydžio. Tą kartą kolega nusprendė atrinkti tik reikalingiausius dokumentus.

Pirmieji R. Šimulevičiaus metai Policijos mokykloje yra apdovanoti ne vieno didelio projekto sėkme.  Pašnekovas sako, kad vertina be išimties visus darbus, o emociškai stipriausiai paliečia kursantų išleistuvės. „Kai matau motyvuotus, plataus akiračio, stiprių vertybių turinčius jaunus žmones, pasirinkusius šį nelengvą kelią, žinau, kad turime puikią pamainą, esame saugūs. Kursantams linkiu meilės šiai garbingai profesijai, dėstytojams ‒ tariu ačiū už pasiaukojantį darbą ir indėlį į jaunosios bendruomenės ateitį.“ ‒ kalba R. Šimulevičius.

Per mėnesį – ne mažiau kaip trys knygos

Ruošiant būsimuosius tvarkos sergėtojus, investuojama į žinias ir praktinį jų parengimą. Tačiau daug dėmesio skiriama ir emociškai stiprioms asmenybėms ugdyti. Vadovas tiki, kad viskas kartu lems, kaip pareigūnai gebės veikti sudėtingose situacijose praktiškai, savarankiškai priims sprendimus, kai reikės apginti, apsaugoti  žmogų arba net gelbėti jo gyvybę. Policijos mokyklos planuose – užtikrinti kursantų ir policijos pareigūnų profesinį parengimą, plėtoti profesinei veiklai reikiamas kompetencijas.

R. Šimulevičius ypatingą dėmesį skiria ir savo paties savišvietai ‒ knyga jam geriausias būdas tobulėti, geriau pažinti save ir atrasti naujas dominančias temas.

„Meilę knygoms įskiepijo tėtis, namuose turėjome didžiulę biblioteką. Vykdamas į misijas, visada su savimi turiu bent dvi knygas, skaitau laukdamas lėktuvo ar skrydžio metu – stengiuosi visą laisvą laiką skirti skaitymui. Užsienio autorių knygas mėgstu skaityti originalo kalba“, – apie skaitymo įpročius pasakoja R. Šimulevičius.

Dar viena su knygomis susijusi tradicija, ją puoselėja su žmona Agne – perskaitytomis knygomis pasidalyti: nusiperka, perskaito ir perleidžia kitiems knygų mylėtojams. Knygų mylėtojų R. Šimulevičius rado ir Policijos mokyklos kolektyve.

„Iš knygų, specialiosios literatūros gautas žinias pritaikau ir tarnyboje, kolektyvo lyderio vaidmenyje. Paskutinės perskaitytos, asmenybę ugdančios knygos: „Organizacinė elgsena“, „Mums reikia lyderio“, „Intuicija“, anglų kalba –„Future Leader“, – sako pašnekovas.  

Policijos mokykla – vieta, kur norisi dirbti

Pirmasis tikslas, kurį pradėjęs vadovauti mokyklai buvo iškėlęs R. Šimulevičius, – su visais darbuotojais susipažinti asmeniškai, suprasti jų darbą ir iššūkius, pažinti kolegų stipriąsias puses, išgirsti lūkesčius. Šiuo metu Policijos mokykloje dirba daugiau nei 130 darbuotojų. Jis be galo dėkingas už susitelkimą į bendrus tikslus, palaikymą ir pasitikėjimą juo, kadangi tai nulemia visokeriopą sėkmę. 

„Atėjau į tvirtą kolektyvą, kuriame kiekvienas narys motyvuotas ir turi neįkainuojamą vertę. Labai džiugu, kad esu darnaus kolektyvo ir tvirtos komandos dalis. Drauge esame konkurencingi ir judame tinkama linkme, organizacinė kultūra orientuota į tarpusavio pagalbą ir pagarbą padeda įgyvendinti strateginius tikslus. Esu įsitikinęs, kad po penkerių metų būsime stipriausia policijos pareigūnų rengimo įstaiga ne tik Baltijos šalyse, bet ir tarp Europos Sąjungos policijos pareigūnų rengimo įstaigų“, – su pasididžiavimu kalba 20 metų vadovaujamo darbo patirties turintis pareigūnas.

Aukštus standartus atitinkantį policijos pareigūnų parengimo lygį pagrindžia grįžtamasis ryšys su kursantais, policijos bendruomenės ir visuomenės nuomonė. Policijos mokyklos veikla labai gerai vertinama kitų mokymo įstaigų. Turint aukštos kvalifikacijos ir stiprios motyvacijos kolektyvą, pagrindinis tikslas – naujoviška mokymo bazė, patrauklios darbo sąlygos ir tvaraus bendradarbiavimo tinklų kūrimas.

Tobulėjimui ribų nėra

Šie mokslo metai buvo ypač intensyvūs, vykdytos įvairios projektinės veiklos, išsiplėtė Policijos mokyklos bičiulių  ratas. Aktyvus Mokyklos įsitraukimas į policijos pareigūno profesijos populiarinimo veiklas šiemet pritraukė rekordinį kursantų skaičių.

Šiemet baigtas įgyvendinti trejus metus trukęs Policijos mokyklos, Lenkijos ir Kroatijos policijos pareigūnų rengimo mokyklų projektas. Pagal parengtą šio projekto programą kursantai turės visas galimybes lengviau dalyvauti tarptautiniuose mokymuose, vyksiančiuose minėtose šalyse.

Policijos mokyklos ekspertų sukauptos žinios vertinamos Europos šalių partnerių – vyksta abipusiai mokymai, dalinamasi patirtimi, organizuojami kvalifikacijos kėlimo renginiai, diegiama Europos šalių praktika. Mokykloje dažnai stažuojasi Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos, Prancūzijos ir kitų šalių pareigūnai, plėtojamas bendradarbiavimas ‒ nuo Europos Sąjungos šalių iki Gruzijos ir Makedonijos.

Įgyvendintas Policijos mokyklos ir Mykolo Romerio universiteto bandomasis projektas, siekiant skatinti policijos pareigūnų rengimo patrauklumą, pasirašyta Policijos mokyklos ir Panevėžio kolegijos bendradarbiavimo sutartis, teikianti galimybes kursantams, baigusiems pagrindines metų trukmės studijas Lietuvos policijos mokykloje Kauno rajone, Mastaičiuose, aukštojo išsilavinimo studijas sutrumpinti vieneriais metais.

R. Šimulevičius tvirtai įsitikinęs, kad Policijos mokykloje ir toliau bus tęsiamas pažangus mokymo procesas ir įgyvendinama policijos personalo mokymosi visą gyvenimą koncepcija.