Pasirašyta Lietuvos policijos šakos kolektyvinė sutartis

Data

2020 12 23

Įvertinimas
0
policijos logo.jpg

          Po intensyvių derybų pasirašyta Lietuvos policijos šakos kolektyvinė sutartis, kuri galioja visose policijos įstaigose ir taikoma visiems darbuotojams, įskaitant tuos, kurie bus priimti į pareigas po šios Sutarties įsigaliojimo, neatsižvelgiant į jų narystę profesinėje sąjungoje, išskyrus šioje Sutartyje nustatytas išimtis.

Sutarties tikslai:

1. plėtoti socialinę partnerystę, sudaryti patrauklias, palankias darbo policijos įstaigose sąlygas;

2. didinti policijos įstaigų prestižą;

3. plėtoti policijos įstaigų ir profesinės sąjungos santykius;

4. skatinti policijos įstaigų, profesinės sąjungos ir darbuotojų bendradarbiavimą darbo, profesiniais, socialinių ir ekonominių sąlygų bei garantijų klausimais;

5. formuoti policijos įstaigų tradicijas, kultūrą;

6. stiprinti darbuotojų profesionalumą ir motyvaciją, lojalumą Lietuvos valstybei, skatinti nepakantumą korupcijai;