Specialiosios tranzito schemos (STS) mokymai (video)

Data

2022 03 18

Įvertinimas
0
STS.jpg

Šią savaitę Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) organizavo kvalifikacijos mokymus pareigūnams tema: reagavimas į Specialiosios tranzito schemos (toliau – STS) pažeidimus. Įgyvendinant projektą „Policijos pareigūnų mokymas, II etapas“ siekiama užtikrinti reikiamą policijos personalo, dirbančio su STS kvalifikaciją. Organizuojamų mokymų metu tobulinami policijos pareigūnų gebėjimai, suteikiamos profesinės žinios ir formuojami praktiniai įgūdžiai, būtini STS uždaviniams vykdyti. Įgytos žinios ir įgūdžiai bus taikomi situacijų, susijusių su STS pažeidimais Lietuvos Respublikos teritorijoje, metu ir padės užtikrinti tinkamą Rusijos Federacijos piliečių tranzito prevenciją ir kontrolę.

LPM kartu su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendina Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos tęstinį projektą „Policijos pareigūnų mokymas, II etapas“ . Projekto veiklos įgyvendinamos 2020–2022 m. ir tiesiogiai prisideda prie Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019–2021m. strateginiame veiklos plane numatytų uždavinių – plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant policijos personalo profesinę kompetenciją ir užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą – įgyvendinimo.

Mokymai finansuojami Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. lėšomis.