Tarptautiniuose mokymuose stiprinamas pareigūnų pasirengimas įgyvendinti Šengeno teisyno nuostatas prie vidinių Europos Sąjungos sienų

Data

2021 07 08

Įvertinimas
0
vsf-logotipas.jpg

Lietuvos ir kaimyninių šalių (Lenkijos ir Latvijos) policijos pareigūnai bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai, birželio ir liepos mėnesiais dalyvauja Lietuvos policijos mokyklos organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose, kurių tikslas – užtikrinti tinkamą teisėsaugos pareigūnų pasirengimą įgyvendinti Šengeno teisyno nuostatas prie vidinių Europos Sąjungos sienų.

Bendradarbiavimo pasienio regionuose vadovų mokymai organizuojami pagal nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2019/VSF/5.3.1.9 „Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, II etapas“, kurį  įgyvendina Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su projekto partneriais – Latvijos valstybine policija ir Balstogės vaivadijos policijos komendantūra (Lenkija).  Mokymai skirti tobulinti pasienyje su Lenkija ir Latvija esančių policijos įstaigų ar jų padalinių vadovų profesines kompetencijas planuojant, koordinuojant, organizuojant ir vykdant tarptautinio bendradarbiavimo veiklas policijos įstaigose pagal Šengeno acquis reikalavimus, siekiant užtikrinti tinkamą tarpvyriausybinių bei tarpžinybinių susitarimų nuostatų įgyvendinimą.

Per mokymus dalyviai gilina turimas ir įgyja naujų žinių, dalinasi patirtimi, gerąja praktika ir problematika bei galimais problemų sprendimų būdais. Mokymus veda Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos policijos bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai.

,,Latvių pareigūnai ne vienerius metus bendradarbiauja su kolegomis iš Lietuvos vykdant bendro patruliavimo ir persekiojimo per sieną operacijas, todėl pareigūnams aktualu nuolat stiprinti savo profesines kompetencijas šioje srityje. Džiaugiuosi, jog, nepaisant pandeminio laikotarpio apribojimų, pavyko organizuoti tarptautinius mokymus pasitelkiant informacines technologijas ir taikant šiuolaikinius mokymo metodus.“ – kalbėdama apie mokymus pažymėjo ekspertė iš Latvijos, Erika Krutova, Latvijos valstybinės policijos kolegijos Policijos teisės skyriaus docentė.

Šių tarptautinių mokymų metu savo kompetencijas patobulins 48 Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos  pareigūnai.