Lietuvos policijos mokyklos viršininko įsakymai

Data Numeris    Įsakymo pavadinimas Pakeitimai
2011-01-21 144-V-13  Dėl Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 144-V-225 "Dėl Lietuvos policijos mokyklos pastatų kompleksų ir jiems priskirtų teritorinių apsaugos bei pateikimo į juos kontrolės instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo  
2014-09-29 144-V-300 Dėl Lietuvos policijos mokyklos informacijos pateikimo visuomenei ir viešosios informacijos rengėjams bei platintojams tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-08-28 Nr. 144-V-180
2018-12-05 144-V-336 Dėl Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo Lietuvos policijos mokykloje taisyklių patvirtinimo  
2015-05-05 144-V-138 Dėl Lietuvos policijos mokyklos baigimo ženklo išdavimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo  
2015-10-29 144-V-285 Dėl Lietuvos policijos mokyklos rikiuotės organizavimo mokymo metu tvarkos aprašo patvirtinimo 2016-04-21 Nr. 144-V-95
2016-03-10 144-V-63 Dėl patikrinimų atlikimo bei drausminių nuobaudų skyrimo ir panakinimo Lietuvos policijos mokyklos kursantams tvarkos aprašo patvirtinimo  
2016-05-31 144-V-141

Dėl Lietuvos policijos mokyklos stovyklos "Kursantas savaitei" nuostatų tvirtinimo

2020-07-28 Nr. 144-V-131
2016-08-31 144-V-222 Dėl patikrinimų Lietuvos policijos mokyklos bendrabučiuose organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  
2019-03-15 144-V-51

Dėl Lietuvos policijos mokyklai atlygintinų su mokymu susijusių išlaidų apskaičiavimo ir išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019-01-31 144-V-19

Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-07-16 Nr. 144-V-150

2019-11-08 Nr. 144-V-252

2020-07-30 Nr. 144-V-135

2020-09-04 Nr. 144-V-173

2017-12-05 144-V-278

Dėl Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 144-V-103 "Dėl Lietuvos policijos mokyklos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

2020-07-23 Nr. 144-V-130
2018-03-01 144-V-45

Dėl Lietuvos policijos mokyklos pareigybių, kurias užimantiems policijos pareigūnams, pagal tarnybos pobūdį ar reikmes vykstantiems į tarnybos vietą ir iš jos, atlyginamos kelionės išlaidos, sąrašo patvirtinimo

 
2018-12-05 144-V-336

Dėl Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo Lietuvos policijos mokykloje taisyklių patvirtinimo

 
2019-04-09 144-V-91

Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos policijos mokykloje taisyklių patvirtinimo

 
2019-06-12 144-V-123

Dėl Lietuvos policijos mokyklos kursantų ir darbuotojų dalyvavimo "Erasmus+" programos mobilumo projektuose tvarkos aprašo patvirtinimo

 
2019-06-17 144-V-130 Dėl įgaliojimų suteikimo 2020-11-20 Nr. 144-V-223
2020-05-14 144-V-74 Dėl Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2010 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 144-V-39 "Dėl Lietuvos policijos mokyklos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo  
2020-08-17 144-V-144 Dėl Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 144-V-221 "Dėl Lietuvos policijos mokyklos bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo  
2020-07-16 144-V-128 Dėl Lietuvos policijos mokyklos darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo  
2021-02-02 144-V-26 Dėl Lietuvos policijos mokyklos europinės tarptautiškumo strategijos 2021 - 2027 ir Lietuvos policijos mokyklos tarptautiškumo veiksmų plano 2021 - 2023 m. patvirtinimo  
2021-06-02 144-V-158

Dėl Lietuvos policijos mokyklos 2021–2023 metų komunikacijos strategijos ir veiksmų plano patvirtinimo

 
2021-06-14 144-V-164 Dėl įgaliojimų suteikimo  
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-15